Si želite izvedeti, kako oblikovati jasna sporočila o konkurenčnih prednostih podjetja, poiskati potencialne kupce in jih uspešno nagovoriti? Ali kako načrtovati različne oblike komunikacijske aktivnosti za doseganje končnega cilja – prodaje? Vas zanima, kako narediti korak od usmeritev h konkretnim marketinškim besedilom na izbranih kanalih?

V okviru projekta sPOINT vas vabimo na sklop 3 delavnic na temo Spletnega marketinga za socialna podjetja: 

1. delavnica: Od poslovnega modela do trženjskega spleta (sreda, 7. 9. 2022 od 10. do 13. ure; preko aplikacije Zoom)

2. delavnica: Od načrtovanja trženjskih aktivnosti do realizacije (sreda, 14. 9. 2022 od 10. do 13. ure v Središču Rotunda)

3. delavnica: Kako načrtovati in dosegati rezultate trženjskih aktivnosti na družbenih omrežjih? (sreda, 21. 9. 2022 od 10. do 13. ure v Središču Rotunda

Delavnica bo potekala v manjših skupinah. Zagotovite si svoje mesto in se prijavite TUKAJ. Udeležba je možna na le eni delavnici, a za pridobitev kompetenc učinkovitega in celovitega načrtovanja trženjskih aktivnosti priporočamo obisk vseh treh delavnic v nizu. 

Delavnico bo vodila Janja Novoselcstrokovnjakinja s področja komunikacijskega svetovanja. 

Dodatne informacije: info@sredisce-rotunda.si, 051 458 410. 

1. delavnica: Od poslovnega modela do trženjskega spleta

Poslovni model socialnega podjetja je izhodišče za pripravo konkretnega pristopa v trženjskem spletu podjetja. Načrt (trženjskega) komuniciranja se pri tem naslanja tudi na načrtovane prodajne aktivnosti. Temeljni namen delavnice je oblikovanje jasnega komunikacijskega načrta: vsebin komuniciranja, kanalov, aktivnosti, ob tem pa upoštevati tudi kadrovske zmogljivosti podjetja.

Pridružite se nam na delavnici Od poslovnega modela do trženjskega spleta za socialna podjetja! Poglobili se bomo v cilje, izbor kanalov trženja in želene rezultate ter načrtovanje korakov, kako jih doseči. Delavnica je prva v nizu treh, ki se loteva področja digitalnega marketinga za socialna podjetja od strateškega načrtovanja komuniciranja do izvedbe. V okviru delavnice je predvideno oblikovanje modela trženjskega komuniciranja za posameznega udeleženca. 

2. delavnica: Od načrtovanja trženjskih aktivnosti do realizacije 

Poslovni model socialnega podjetja je izhodišče za pripravo konkretnega pristopa v trženjskem spletu podjetja. A kako narediti korak od usmeritev h konkretnim marketinškim besedilom na izbranih kanalih? Kako izkoristiti dostopnost digitalnih kanalov? Kako organizirati delo na področju trženja izdelkov in storitev, da podjetniku interaktivna narava družbenih omrežij ne pohrusta delovnika?

Pridružite se nam na delavnici Od načrtovanja trženjskih aktivnosti socialnih podjetij do realizacije Poglobili se bomo v pripravo učinkovitega načrta komuniciranja, ki upošteva cilje, izbor kanalov trženja in želene rezultate ter aktivnosti. Temeljni namen delavnice je komunikacijski načrt nadgraditi z uredniškim koledarjem vsebin komuniciranja na vsakem od kanalov (socialnega podjetja) ter pri tem upoštevati načela časovne učinkovitosti. V okviru delavnice je predvidena nadgradnja modela trženjskega komuniciranja v konkreten uredniški koledar na konkretnih komunikacijskih kanalih.

3. delavnica: Kako načrtovati in dosegati rezultate trženjskih aktivnosti na družbenih omrežjih? 

Poslovni model socialnega podjetja je izhodišče za pripravo konkretnega pristopa v trženjskem spletu podjetja. A kako, sploh na začetku karierne poti, postaviti oprijemljive cilje, ki jih želimo doseči? Kako načrtovati, kaj želimo doseči in kako ovrednotiti rezultate? Kako pri tem izkoristiti merljivost digitalnih
kanalov? 

Pridružite se nam na delavnici Kako načrtovati in dosegati rezultate trženjskih aktivnosti na družbenih omrežjih? Skozi model komuniciranja in načrtovane aktivnosti se bomo osredotočili na pričakovane rezultate komuniciranja in na pripravo načrta za njihovo doseganje. Temeljni namen delavnice je komunikacijski načrt in uredniški koledar vsebin komuniciranja usmeriti k merljivim rezultatom ter pri tem osvetliti načine, kako rezultate doseči.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«