Zavod Središče Rotunda, Koper od leta 2002 z različnimi programi bogati dogajanje v koprski občini in širši regiji. Zavod deluje kot razvojna neprofitna organizacija. Že od samega začetka si s svetovanji, izobraževanji in informiranjem prizadevamo za razvoj skupnosti, kjer imamo sedež in širše regije. Delujemo na področjih:

MLADI

Aktivni smo pri raziskovanju in oblikovanju kreativnih predlogov, ki so povezani z življenjem mladih. S takšnim delovanjem skušamo izboljšati položaj mladih v družbi. Središče Rotunda ima status zavoda v javnem interesu na področju mladine. V naših prostorih deluje Mladinski center in Info točka za mlade in prodajno mesto Nefiks. Mladim nudimo možnost delavnic, izobraževanj in mentorstev na področju odkrivanja skritih potencialov, podjetništva, osebnostne rasti, kreativnega preživljanja prostega časa, itd.

 

NEVLADNE ORGANIZACIJE

Prizadevamo si za povezovanje, krepitev zagovorništva in civilnega dialoga in zagotavljanje servisne podpore NVO . V sodelovanju z NVO iz regije smo za krepitev sektorja pripravili Strategijo razvoja navladnega sektorja v Obalno-kraški regiji v obdobju 2013-2019. Za učinkovitejše delovanje se povezujemo in aktivno sodelujemo z nevladnimi organizacijami iz drugih regij in čezmejno. Prav tako osveščamo ostale ciljne skupine (javna uprava, gospodarstvo, mediji, širša javnost) o pomenu in vlogi nevladnega sektorja.

 

SOCIALNO PODJETNIŠTVO

Spodbujati želimo razvoj programov in storitev, ki upoštevajo naravne, kulturne in človeške vire, s katerimi regija razpolaga, za inovativno zaposlovanje mladih in ranljivih ciljnih skupin na trgu dela. Pri nas deluje Inkubator socialnega podjetništva, ki nudi podporo socialno podjetniškim idejam in krepi socialno podjetništvo v regiji. V inkubatorju nudimo coworking prostor in mentorstva socialnim podjetnikom ter organiziramo dogodke in izobraževanja na temo socialnega podjetništva.

 

OSEBNOSTNA RAST IN DRUŽBENA ODGOVORNOST

Prizadevamo si za vsebine, ki bi se dotaknile posameznika ali skupine, za spremembe v osebnih odnosih ali družbi.