Inkubator socialnega podjetništva

V razvoju nevladnega sektorja in socialnega podjetništva vidimo učinkovit odgovor na resna ekonomska in socialna vprašanja regije. Spodbujati želimo razvoj programov, ki upoštevajo naravne, kulturne in človeške vire, s katerimi regija razpolaga. Zato smo si zastavili cilj: razvoj socialnega podjetništva v regiji, ki bo ponujalo nove možnosti za inovativno zaposlovanje mladih in ranljivih ciljnih skupin na trgu dela.

Ustanovili smo Inkubator socialnega podjetništva, ki nudi podporo socialno podjetniškim idejam in krepi socialno podjetništvo v regiji. V inkubatorju nudimo coworking prostor in mentorstva socialnim podjetnikom ter organiziramo dogodke in izobraževanja na temo socialnega podjetništva. Poleg tega sodelujemo in nudimo podporo Regionalnemu odboru Slovenskega foruma socialnega podjetništva Obalno-kraške regije.

Coworking

Socialnim podjetnikom, podjetnikom, NVO in posameznikom s podjetniško idejo, ki želijo delovati kot podjetja ali socialna podjetja, ponujamo stalno ali občasno ustvarjalno in sodelovalno delovno okolje, kjer boste delovali neodvisno in se po potrebi medsebojno povezovali.

Od novembra 2016 je na razpolago COWORKING PROSTOR, ki nudi lokalnim mladim podjetnikom prostor in mentorstvo izkušenih podjetnikov.

Poleg tega ponujamo tudi prostore namenjene druženju in izvedbi najrazličnejših dogodkov. Več o najemu si lahko preberete TUKAJ

Mentorstva

Pri nas so na voljo različna mentorstva in svetovanja podjetnikom, socialnim podjetnikom, posameznikom in NVO (računovodska, pravna, projektna, tržna).

Nudimo pomoč pri ustanovitvi poslovnega subjekta, socialnega podjetja, pripravimo vam poslovni načrt, tržno raziskavo in analizo, načrt trženja in prodaje, pomagamo pri pripravi projektnih prijav za prijavo na razpise.

Poleg tega NVo in socialnim podjetjem nudimo tudi računovodski servis. Naš računovodski servis ne opravlja storitev za profitne gospodarske subjekte, zato ste za nas vedno na prvem mestu!

Izobraževanja

Organiziramo različne dogodke, izobraževanja in usposabljanja za NVO, podjetnike in socialne podjetnike.

Projekti

Središče Rotunda je partner v projektu sPOINT. Več o sodelovanju si lahko preberete TUKAJ.

Sponzor, ki podpira delovanje Inkubatorja socialnega podjetništva: