Izjava o obveznosti obveščanja

Varstvo vaših osebnih podatkov je za nas zelo pomembno. Vaše podatke obdelujemo izključno na podlagi zakonskih določb (Splošna uredba o varstvu podatkov – Uredba (EU) 2016/679, Zakon o spremembi zakona o varstvu podatkov 2018, Zakon o telekomunikacijah 2003). V pričujočih informacijah o varstvu podatkov vas obveščamo o pomembnih vidikih obdelave podatkov v okviru naše spletne strani.

 

Zajemanje in obdelava vaših podatkov

Obdelava osebnih podatkov, ki jih prostovoljno daste na razpolago našim službam in portalom, je potrebna, da lahko obdelujemo vaša povpraševanja, prošnje itd., pripravljamo in sklepamo pogodbe.

 

Posredovanje podatkov

Vaše podatke znotraj Središče rotunda, Koper so.p. posredujemo le, če to služi izpolnitvi vaše zahteve ali vašemu interesu. Varujemo zaupnost vaših podatkov in le-teh ne bomo prodali, dali v najem ali na voljo tretjim osebam. Posredovanje državnim ustanovam in organom se izvede le v okviru obvezne nacionalne zakonodaje.

 

Vaše pravice

Načeloma vam pripadajo pravice do informacije, popravka, izbrisa, omejitve, prenosa podatkov, preklica in ugovora. Če menite, da je obdelava Vaših podatkov v nasprotju z zakonom o varstvu podatkov ali so bile sicer na kakršen koli način kršene vaše pravice s področja varstva podatkov, se lahko pritožite pri nadzornem organu. Imate pravico, da od Središče rotunda, Koper so.p. zahtevate informacije o osebnih podatkih, ki smo jih shranili o vas. Poleg tega imate pravico zahtevati, da se podatki popravijo, izbrišejo, da se njihova obdelava omeji ali ustavi in da se shranjeni podatki v primerni obliki posredujejo vam ali z vaše strani imenovani tretji osebi. Če vaše zahteve ni mogoče obdelati oz. ne bo obdelana v roku enega meseca po prejetju, imate pravico podati pritožbo pri nadzornemu organu. Pristojni nadzorni organ je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije. Svoje zahteve lahko po pošti ali po e-pošti pošljete na naslednje naslove:

Središče rotunda, Koper so.p.
Destradijev trg 11 
6000 Koper


Prosimo, da navedete vaše kontaktne podatke, ime spletne strani ali vsakokratne storitve ter podroben opis vaše zahteve oz. želje glede varstva podatkov. Prosimo za razumevanje, da zaradi vaše varnosti pred poizvedovanjem ali zahtevki s strani nepooblaščenih tretjih oseb, podajamo informacije izključno pisno na poštni naslov, ki je bil z vaše strani naveden na zadevnih portalih.