Splošni pogoji poslovanja spletne strani »www.sredisce-rotuna.si« so sestavljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje.

Spletna stran »www.sredisce-rotuna.si« je informacijski sistem, namenjen predstavitvi storitev uporabnikom. Upravlja jo Središče rotunda, Koper so.p., Destradijev trg 11, 6000 Koper, v nadaljevanju ponudnik.

Uporabnik je oseba, ki dostopa do spletne strani »www.sredisce-rotuna.si«, v nadaljevanju uporabnik.

Z obiskom spletne strani in oddajo kontaktnega obrazca uporabnik potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev poslovanja na spletni strani »www.sredisce-rotuna.si« ter se z njimi v celoti strinja.

 

PODATKI O PONUDNIKU

Sredisce Rotunda, Koper, so.p.
Destradijev trg 11
6000 Koper
DŠ: 90089774
Matična številka: 1617460000
DDV zavezanec: DA

 

DOSTOPNOST INFORMACIJ

Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku zagotovil naslednje informacije:

  • Identiteto podjetja (ime in sedež podjetja)
  • Kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-mail, telefon)
  • Bistvene značilnosti storitev
  • Jasno in nedvoumno označene cene storitev ter razviden prikaz, ali že vsebujejo davke

 

CENA

Ponudnik prodaja svoje storitve po cenah, ki so navedene na spletni strani, so jasno in nedvoumno prikazane.

Navedene cene so v evrih in ne vključujejo DDV-ja.

Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja cen. Veljavna je tista cena, ki je objavljena na dan sklenitve pogodbe.

 

VARNOST SPLETNE STRANI

Ponudnik zagotavlja ustrezna tehnološka sredstva in varnostno-zaščitne sisteme, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo ali zlorabo podatkov.

  

VAROVANJE PODATKOV

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Uporabnik podatkov ne bo posredoval nepooblaščenim tretjim osebam.

Za oddajo kontaktnega obrazca na spletni strani ponudnik potrebuje naslednje osebne podatke:

  • Ime in priimek uporabnika;
  • Telefonsko številko uporabnika,
  • Elektronski naslov uporabnika.

Za posredovane osebne podatke uporabnika velja politika varstva osebnih podatkov, ki je objavljena na spletni strani »www.sredisce-rotunda.si«.

  

KONČNE DOLOČBE

Ponudnik si bo prizadeval, da bo v čim krajšem možnem času obravnaval pritožbo in o tem obvestil uporabnika.

Ponudnik si bo prizadeval, da bo morebitne spore z uporabnikom rešil na miren način, če pa to ne bo mogoče, je za spore med ponudnikom in uporabnikom določena pristojnost sodišč v Republiki Sloveniji.

Za pogodbeno razmerje med ponudnikom in uporabnikom velja pravo Republike Slovenije, predvsem določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) in Obligacijskega zakonika (OZ).

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe Splošnih pogojev kadarkoli oziroma brez predhodnega obvestila. Sprememba splošnih pogojev velja z dnevom objave na spletni strani »www.sredisce-rotunda.si«.

Objavljeno dne 29. 6. 2021