S 1. aprilom 2022 se je v okviru razpisa Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja začel izvajati projekt sPOINT - Socialno POdjetniška INformacijska Točka. Pod okriljem Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter s sredstvi Evropskega regionalnega sklada bomo partnerji projekta Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj, Središče Rotunda, Koper, so.p. in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije skupaj s petimi pridruženimi partnerji: ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje - ŠENT Ljubljana, Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe,  Ustanova Fundacija BIT Planota, so. p.,  RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica,  SLOAM - Agencija za mlade, v okviru 4 informacijskih točk vzpostavili specializirano podporno okolje za socialna podjetja v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

Namen projekta, ki se bo izvajal v letu 2022 in 2023, je vzpostaviti učinkovito in vzpodbudno podporno okolje za socialna podjetja, ki bo prispevalo h krepitvi veščin in kompetenc socialnih podjetij, povečalo možnosti za ustanavljanje novih socialnih podjetij, spodbujalo rast obstoječih socialnih podjetij, okrepilo informiranost socialnih podjetij za razvoj in promocijo socialnega podjetništva, prispevalo k ustvarjanju novih delovnih mest ter povezovanj socialnih podjetij z lokalnim okoljem, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom, s ciljem ustvarjanja pogojev za boljši dostop na trgu.  

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je v sklopu javnega razpisa za Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja dvema projektoma skupaj namenilo skoraj 418.220 evrov. V kohezijski regiji Zahodna Slovenija bo aktivnosti podpornega okolja izvajalo projektno partnerstvo, ki ga vodi Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj, v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija bo aktivnosti podpornega okolja izvajalo projektno partnerstvo, ki ga vodi Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o.

Novim in obstoječim socialnim podjetjem v posamezni kohezijski regiji bodo s podpornim okoljem tako zagotovljene brezplačne storitve za razvoj in profesionalizacijo. Podporno okolje bo zagotavljalo tudi promocijo kulture socialnega podjetništva in bo pripomoglo k vzpostavljanju partnerstev za spodbujanje in razvoj socialnega podjetništva ter družbenih inovacij na lokalni in regionalni ravni. Nujnost oblikovanja specializiranega podpornega okolja za socialna podjetja in ustreznega ekosistema za njihov razvoj je bila izkazana tako v Aplikativni analizi stanja na področju socialne ekonomije v Republiki Sloveniji, kot tudi v poglobljenem pregledu politik Spodbujanje socialnega podjetništva in razvoja socialnih podjetij v Sloveniji, ki ga je pripravila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angleško Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD). Spodbujanje oblikovanja specializiranega ekosistema, ki omogoča razvoj socialne ekonomije in socialnih inovacij pa nenazadnje predvideva tudi nedavno objavljen Akcijski načrt za socialno ekonomijo Evropske komisije. Več si lahko preberete TUKAJ.

Zaživel je FB profil – sPOINT, kjer vas vabimo, da nam sledite in prispevate tudi svoje vsebine: https://www.facebook.com/Socialno-POdjetni%C5%A1ka-INformacijska-To%C4%8Dka-107251032015664

VEČ INFORMACIJ na točkah podpornega okolja

Obstoječa socialna podjetja in tista v nastajanju se lahko obrnejo na točke podpornega okolja. Za svetovanje se interesenti lahko dogovorijo po elektronski pošti ali telefonsko med 9. in 13. uro, svetovanje pa je možno tudi preko spletnih aplikacij na daljavo.

V kohezijski regiji Zahodna Slovenija se lahko obrnete na projektne partnerje na sledeč kontakte:

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj

telefon: 04 28 17 230, e-naslov: info@bsc-kranj.si

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

telefon: 01 306 19 02, e-naslov: info@rralur.si

Središče Rotunda, primorski družbeni Center, Koper, so.p.  

telefon: 051 458 410, e-naslov: info@sredisce-rotunda.si

 V nadaljevanju projekta bo na voljo svetovanje v vseh štirih razvojnih regijah Kohezijske regije Zahodna Slovenija, tudi pri pridruženih partnerjih:

  • Ustanova fundacija BIT Planota, so. p.
  • RRA Severne Primorske Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica
  • Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe
  • SLOAM, Slovenska agencija za mlade
  • ŠENT - slovensko združenje za duševno zdravje

www.eu-skladi.si