Spletna stran Evropske komisije namenjene ESPR: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_sl.htm

Spletna stran ESPR: www.ribiski-sklad.si

1. JAVNI POZIV

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR):

DVIG IZGUBLJENEGA OZIROMA ZAPUŠČENEGA RIBOLOVNEGA ORODJA V SLOVENSKEM MORJU - DIZRO

OCEAN V MALEM

GASTRONOMSKI ZAKLADI ISTRE IN MORJA - MARISTRA

MEDUZE OKOLI NAS

Evropski kmetisjki sklad za razvoj podeželja (EKSRP):

IZKUSIMO ISTRSKO PODEŽELJE NOVI (TEMATSKI) TURISTIČNI PRODUKTI IN NJIHOVA PROMOCIJA - TURIZMO ISTRIANO

MEDGENERACIJSKO OHRANJANJE SLOVENSKEGA ISTRSKEGA NAREČJA V SLOVENSKI ISTRI - ISTRALEKT

VZPOSTAVITEV RAZVOJNEGA IN UČNEGA CENTRA SLOVENSKE ISTRE - VRT PURISSIMA

NADGRADNJA KULTURNE IN REKREACIJSKE INTEGRACIJE PODEŽELJA OBALNIH OBČIN - UŽIVAJMO PODEŽELJE II

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR):

UPORABNI ODPADKI

POT "OD MLINA DO MLINA"

MORSKE POTI

EKOSOP ISTRA

2. JAVNI POZIV

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR):

FINI OKUSNI LOKALNI PROIZVODI OBALE (FOLPO)

RAZŠIRITEV MUZEJA ŠKOLJK 2 (RMŠ2)

CENTER INFORMACIJ IN ZNANJ ZA OHRANJANJE DEDIŠČINE TRADICIONALNIH PLOVIL IN RIBOLOVA SLOVENSKE ISTRE (CENTERBOAT)

KULINARIČNA PONUDBA LASTNE RIBE IN EKOLOŠKE HRANE NA KATAMARANU (KATAMARAN)

USPOSOBLJEN, OZAVEŠČEN RIBIČ NAJ BO! (RIBIČ NAJ BO!)

OKUSI MORJE 2 - IZOBRAŽEVANJE O KLAPAVICAH (OKUSI MORJE 2)

ZMANJŠEVANJE ZAVRŽENE PLASTIČNE EMBALAŽE V MORJU (FISHEKO)

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR):

BUTMUZ

NOSTALGIČNI IZLET V ZELENO ISTRO

KREATIVNI INKUBATOR ISTRE

Evropski kmetisjki sklad za razvoj podeželja (EKSRP):

RAZVOJ SKUPNIH PROIZVODOV IN PODPORNIH STORITEV MLADIH VINARJEV ZELENE VINSKE DESTINACIJE SLOVENSKE ISTRE “WINE & GREEN ISTRA”

SPODBUJANJA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA Z RAZVOJEM INOVATIVNIH PROIZVODOV V OLJKARSTVU - SOLJKE

OŽIVIMO PODEŽELJE

3. JAVNI POZIV

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR 2020):

MISLI NA MORJU, NOGE V LAVORJU

ZAVOD ZA PROFESIONALNO RIBIŠTVO RETECH

ZGODBE O RIBIŠTVU

ANIMA ISTRA

DOBRO ZA MORJE, DOBRO ZAME

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR 2021):

MODRO-ZELENA ISTRA

MORSKO DOŽIVETJE PO RIBIŠKO - MARES

Evropski kmetisjki sklad za razvoj podeželja (EKSRP):

DRIVE IN TRŽNICA LORETO

RAZVOJ GURMANSKIH PROIZVODOV V SLOVENSKI ISTRI - ISTRIJANKO

VINO IN OLJE

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR):

CENTER O DELFINIH

ČEZ SLANI TRAVNIK

PROMINENTNA ISTRA