V okviru projekta NEKSTEP Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih bomo na ŠC Srečka Kosovela v Sežani izvedli delavnico za mlade od 14 do 29 let z naslovom KDO JE MOJ PRAVI JAZ? 

VABLJENI!

Lokacija: ŠC Srečka Kosovela, Stjenkova 3, 6210 Sežana

Termin: Petek, 22. 3. 2024, 11:45 - 13:30 

---------

KDO JE MOJ PRAVI JAZ?

Predstavljene bodo oblike blagovne znamke ter pomen osebne blagovne znamke - personal brandinga v mikro/manjših podjetjih. Poudarjeno pa bo tudi dejstvo, da je za kvalitetno promocijo ključnega pomena slediti viziji podjetja ter ustvarjati zgodbo, ki zrcali vrednote in usmeritev delovanja podjetja.

Delavnico vodi: Tina Vidaković – Magistrica poslovnih ved Ekonomske fakultete v Ljubljani, inštruktorica naravoslovnih predmetov, ustanoviteljica in izvajalka programa »Osnove podjetništva za mikro Podjetnice«, voditeljica oddaje za spodbujanje ženskega podjetništva »Me, mikro Podjetnice« in direktorica podjetja Kreatina. Povezava do spletne strani: www.kreatina.si.

--------

Projekt NEKSTEP Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 368.026 EUR. Namen projekta je mladim v regiji olajšati prehod med izobraževanjem in zaposlitvijo, ne glede na to, na kateri ravni zaključijo formalno izobraževanje.

»Ta spletni zapis je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino tega spletnega zapisa je odgovorno izključno Središče Rotunda Koper in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.«