V okviru projekta NEKSTEP Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih bomo na Regionalnem razvojnem centru Koper izvedli delavnico za mlade od 14 do 29 let.

VABLJENI!

Lokacija: Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19, 6000 Koper

Termin delavnice:

Ponedeljek, 4. 3. 2024, 09.00 - 12.00

Delavnico vodi: Tina Vidaković – Magistrica poslovnih ved Ekonomske fakultete v Ljubljani, inštruktorica naravoslovnih predmetov, ustanoviteljica in izvajalka programa »Osnove podjetništva za mikro Podjetnice«, voditeljica oddaje za spodbujanje ženskega podjetništva »Me, mikro Podjetnice« in direktorica podjetja Kreatina. Povezava do spletne strani: www.kreatina.si.

Za prijavo na delavnico pišite na elektronski naslov info@sredisce-rotunda.si

---------

KDO JE MOJ PRAVI JAZ?

Preden pričnemo razmišljati o promociji svojega podjetja je zelo pomembno, da spoznamo osnove promocije oz. trženjskega komuniciranja. Poleg teorije na tem področju se moramo soočati tudi s podzavestnimi strahovi, ki nas zavirajo pri promoviranju (izpostavljanje pri oglasih, na slikah, v videoposnetkih, itd.). Pripravljeno lahko imamo odlično oglaševalsko kampanjo, a nas naš strah blokira pri uspešnosti dosega. Zato bomo spoznali tudi načine, kako zmanjšati strah pri promoviranju in izpostavljenosti.

Kaj boš na delavnici počel(a)?

Predstavljene bodo oblike blagovne znamke ter pomen osebne blagovne znamke - personal brandinga v mikro/manjših podjetjih. Naučil(a) se boš, kako slediti viziji podjetja ter ustvarjati zgodbo, ki zrcali vrednote in usmeritev delovanja podjetja, in na tem osnovati kvalitetno promocijo.

Kompetence in znanja, ki jih boš pridobil(a) na delavnici:

-  spoznavanje oblik blagovnih znamk,

-  poznavanje osebnega brandinga in njegove pomembnosti pri mikro/manjših podjetjih,

-  pripravljanje zgodbe, ki jo boš vodil(a) v svojem podjetju v promocijskih pristopih in sočasno sledil(a) viziji podjetja.

--------

Projekt NEKSTEP Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 368.026 EUR. Namen projekta je mladim v regiji olajšati prehod med izobraževanjem in zaposlitvijo, ne glede na to, na kateri ravni zaključijo formalno izobraževanje.

»Ta spletni zapis je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino tega spletnega zapisa je odgovorno izključno Središče Rotunda Koper in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.«