V okviru projekta NEKSTEP Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih bomo izvedli delavnico Kako se promovirati preko družbenih omrežij?, za mlade od 14 do 29 let.

Nell’ambito del progetto NEKSTEP Passo avanti per i giovani in contesti meno dinamici, realizzeremo il workshop Come promuoversi tramite i social network?, per ragazzi dai 14 ai 29 anni.

--

Delavnici, ki jih bo vodila Tina Vidaković, bosta potekali na Scuola media Pietro Coppo Isola / Srednja šola Pietro Coppo Izola, Zustovičeva ulica 6, 6310 Izola – Isola
Na primerih uspešnih podjetnikov boste spoznavali, kako ustvarjati promocijo preko družbenih omrežij. Delavnici sta namenjeni seznanjanju dijakov z osnovami podjetništva in spodbujanju k podjetniškem razmišljanju.
Termin 1. delavnice: 11:00 – 12:30
Termin 2. delavnice: 12:30 – 14:00

Vsebinski opis:

 Veliko je usmeritev, kako bi se morali promovirati preko družbenih omrežij. Vedno več je tudi platform, kjer se lahko promoviramo, premalo pa je poudarka na tem, kakšne vsebine naj delimo, predvsem ko smo na samostojni poslovni poti. Ker je vedno več samostojnih podjetnikov, je še kako pomembno, da so objave pristne, planirane, hkrati pa spontane in iskrene. Saj ko smo samostojni podjetniki, smo mi sami predstavniki našega podjetja in je zato promocija preko družbenih omrežjih toliko bolj odsev naših vrednot in vizije našega poslovanja.

Tina: Preko predstavitve svojih družbenih omrežij bom prikazala način promocije, ki ga tudi sama uporabljam in svetujem tudi drugim.

-- 
I workshop saranno da Tina Vidaković presso la Scuola media Pietro Coppo Isola, Via Zustovič 6, 6310 Isola.
Utilizzando gli esempi di imprenditori di successo, gli alunni impareranno come promuoversi attraverso i social network. Lo scopo dei workshop è di introdurre agli alunni i fondamenti dell'imprenditorialità e incoraggiarli a pensare in modo imprenditoriale.
L'orario del 1° workshop: 11:00-12:30
L'orario del 2° workshop: 12:30-14:00

Descrizione dei workshop:

Esistono molte linee guida su come promuoversi attraverso i social network. Ci sono sempre più piattaforme su cui possiamo promuoverci, ma non c'è abbastanza enfasi sul tipo di contenuti che dovremmo condividere, soprattutto quando gestiamo un’impresa indipendente. Dato che si sono sempre più imprenditori indipendenti, è importante che i post sui social network siano autentici, pianificati, ma allo stesso tempo anche spontanei e sinceri. Quando siamo imprenditori indipendenti, noi stessi siamo i rappresentanti della nostra azienda. Quindi, la promozione attraverso i social network riflette ancora di più i nostri valori e la visione della nostra attività.

Tina: Attraverso la presentazione dei miei social network, mostrerò il metodo di promozione che utilizzo e i metodi che consiglio di usare anche ad altri.