V okviru projekta NEKSTEP Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih bomo izvedli delavnico 1,2,3 UPRAVLJAJ D'NAR TI – finance za najstnike tako, da jih razume vsak, za mlade od 14 do 29 let.

Nell’ambito del progetto NEKSTEP Passo avanti per i giovani in contesti meno dinamici, realizzeremo il workshop 1,2,3 IL DENARO LO GESTISCI TU – educazione finanziaria per adolescenti, per ragazzi dai 14 ai 29 anni.

--

Giovedì, 14 marzo, 8:00 - 9:30 / Četrtek, 14. 3. 2024, 8.00 - 9.30 (2 pedagoški uri)

Scuola media Pietro Coppo Isola / Srednja šola Pietro Coppo Izola, Zustovičeva ulica 6, 6310 Izola - Isola

IL WORKSHOP SI SVOLGE IN ITALIANO!DELAVNICA BO POTEKALA V ITALIJANSKEM JEZIKU!

--

Il sapere nel campo della finanza è una base indispensabile per l'indipendenza. La parola “denaro” ha un significato molto ampio. Durante il workshop, i partecipanti impareranno e scopriranno come gestire i propri beni con coerenza e autodisciplina. La gestione delle entrate e delle uscite verrà loro mostrata praticamente con i loro esempi. Verrà inoltre introdotto il tema del risparmio e degli investimenti. Guidati e attraverso esempi, proveranno a fare trading da soli, scopriranno il significato di investire in oro, titoli e criptovalute. Alla fine del programma riceveranno una risposta sul perché il tempo è l’unica costante nella vita e perché è necessario prendersi cura del proprio reddito regolare e passivo.

Chi sarà con te?  Sono Katja Benčič, laureata in economia, impiegata presso la Scuola media di economia e gestione aziendale Capodistria. Durante i miei quasi 25 anni di carriera professionale, ho acquisito esperienza lavorativa nella vendita, nella contabilità, nella gestione dell’azienda famigliare, la più lunga, 15 anni, nel settore bancario e attualmente gli ultimi 2 anni nel settore dell’educazione. La passione più grande che mi segue per tutta la vita è trasmettere quello che ho imparato durante gli anni di studio e di lavoro. Quando la "giornata lavorativa" finisce, vengono alla ribalta la musica, le lingue straniere, i viaggi e il mio sorriso "contagioso". Per quasi 20 anni ho insegnato in un coro di bambini.

Siete invitati!

---

Delavnico vodi: Katja Benčič – univ. dipl. ekonomistka s pedagoško izobrazbo in z več kot 20-imi leti službovanja, od maloprodaje, veleprodaje, pa do bančništva. Zadnje 3 leta je kot samostojna podjetnica aktivo sodelovala v izobraževanju otrok in mladine, in sicer preko tečajev italijanskega jezika ter finančnega opismenjevanja otrok. Zadnji dve leti je zaposlena na Srednji ekonomsko-poslovni šoli v Kopru, kjer poučuje strokovne ekonomske predmete. (Instagram in FB: financezaotrokadina)

Na delavnici bodo udeleženci spoznali in odkrili, kako lahko z doslednostjo in samodisciplino upravljajo svoje premoženje. Vodenje svojih prihodkov, stroškov jim bo praktično prikazano na lastnih primerih. Predstavljena jim bo tudi tema varčevanja, naložb in samega vlaganja oziroma investiranja. Dobili bodo tudi odgovor zakaj je smiselno čimprej začeti plemenititi svoje premoženje in razmišljati o zavarovanjih in pokojnini. Vodeno in preko primerov bodo sami poskusili trgovati, ugotoviti smisel vlaganja v zlato, vrednostne papirje in seveda kriptovalute. Ob koncu programa bodo dobili odgovor zakaj je čas edina stalnica v življenju in zakaj je potrebno skrbeti za svoje redne in pasivne prihodke.

Vabljeni!

--------

Projekt NEKSTEP Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 368.026 EUR. Namen projekta je mladim v regiji olajšati prehod med izobraževanjem in zaposlitvijo, ne glede na to, na kateri ravni zaključijo formalno izobraževanje.

»Ta spletni zapis je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino tega spletnega zapisa je odgovorno izključno Središče Rotunda Koper in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.«