V okviru projekta NEKSTEP Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih bomo na Središču Rotunda izvedli delavnico 1,2,3 UPRAVLJAJ D'NAR TI – finance za najstnike tako, da jih razume vsak, za mlade od 14 do 29 let.

Lokacija: predavalnica, Središče Rotunda, Destradijev trg 11, 6000 Koper

Termin delavnice: Ponedeljek, 11. 3. 2024, 16.30 - 19.30 (4 pedagoške ure)

Delavnico vodi: Katja Benčič – univ. dipl. ekonomistka s pedagoško izobrazbo in z več kot 20-imi leti službovanja, od maloprodaje, veleprodaje, pa do bančništva. Zadnje 3 leta je kot samostojna podjetnica aktivo sodelovala v izobraževanju otrok in mladine, in sicer preko tečajev italijanskega jezika ter finančnega opismenjevanja otrok. Zadnji dve leti je zaposlena na Srednji ekonomsko-poslovni šoli v Kopru, kjer poučuje strokovne ekonomske predmete. (Instagram in FB: financezaotrokadina)

Prijava na delavnicohttps://forms.gle/zX8teJDLgXYsueKB9 

---------

Na delavnici bodo udeleženci spoznali in odkrili, kako lahko z doslednostjo in samodisciplino upravljajo svoje premoženje. Vodenje svojih prihodkov, stroškov jim bo praktično prikazano na lastnih primerih. Predstavljena jim bo tudi tema varčevanja, naložb in samega vlaganja oziroma investiranja. Dobili bodo tudi odgovor zakaj je smiselno čimprej začeti plemenititi svoje premoženje in razmišljati o zavarovanjih in pokojnini. Vodeno in preko primerov bodo sami poskusili trgovati, ugotoviti smisel vlaganja v zlato, vrednostne papirje in seveda kriptovalute. Ob koncu programa bodo dobili odgovor zakaj je čas edina stalnica v življenju in zakaj je potrebno skrbeti za svoje redne in pasivne prihodke.

Ob koncu programa je cilj ta, da bodo udeleženci zaznali lastne kompetence in lastnosti, s katerimi bodo lahko razmišljali o skrbnem vodenju svojega denarja. Cilj te delavnice je tudi ta, da si udeleženci začnejo zaupati in verjeti vase, da se vse da naučiti, če je stvar koristna.

--------

Projekt NEKSTEP Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 368.026 EUR. Namen projekta je mladim v regiji olajšati prehod med izobraževanjem in zaposlitvijo, ne glede na to, na kateri ravni zaključijo formalno izobraževanje.

»Ta spletni zapis je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino tega spletnega zapisa je odgovorno izključno Središče Rotunda Koper in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.«