V okviru projekta NEKSTEP Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih razpisujemo tretjo delavnico za mlade do 29 let, z naslovom KOLIKO SEM VREDEN(A)? 

VABLJENI!

Lokacija: Dvorana Središča Rotunda, Destradijev trg 11, v Kopru.

Termin: Sreda, 14. 12. 2022, 17:00 - 20:00 (4 pedagoške ure z odmorom)

Prijava na delavnico (brezplačna): PRIJAVI SE!

---------

Kaj boš na delavnici počel(a)?

Na delavnici boš dobil(a) smernice, kako delati na sebi, prepoznati in sprejeti svoje prednosti ter slabosti in z njihovo pomočjo oblikovati svojo lastno vrednost,

ki bo predstavljala temelj postavitve cene produkta ali storitve.

---------

Spoznaj mentorico:

Mag. Maja Maraž univ.dipl.biopsih je sistemsko relacijska psihoterapevtka in geštalt psihoterapevtka. Je ustanoviteljica Psihološkega raziskovalnega inštituta

(www.prinstitut.com). Na inštitutu redno izvaja individualno in partnersko psihoterapijo, organizira in vodi izobraževanja. Od leta 2018 je redna sodelavka na

Središču Rotunda Koper, kjer predava na predavalnih ciklih ter vodi programe in tečaje. Prav tako pa deluje kot psihoterapevtka na Nevrorehabilitacijskem

centru Itero v Ljubljani.

--------

Projekt NEKSTEP Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 368.026 EUR.

Namen projekta je mladim v regiji olajšati prehod med izobraževanjem in zaposlitvijo, ne glede na to, na kateri ravni zaključijo formalno izobraževanje.

»Ta spletni zapis je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino tega spletnega zapisa je odgovorno izključno

Središče Rotunda Koper in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.«