USPOSOBLJEN, OZAVEŠČEN RIBIČ NAJ BO! (RIBIČ NAJ BO!)

Dolgoročni namen operacije je izobraziti in povečati usposobljenost ribičev za pridobitev kompetenc na državni ravni za upravljanje s čolni, radijsko komunikacijo ter osnovno usposobljenostjo za delo na ribiškem plovilu in ostalih ladjah. V sklopu izobraževanja bodo udeleženci pridobili kompetence iskanja, reševanja in preživetja na morju ter zdravstvene oskrbe na čolnu. Drugi namen operacije je dijakom, študentom in drugim deležnikom približati ribištvo kot poklic in okrepiti zdrav odnos do morja s poudarkom na trajnostnem ribištvu. Slednje bomo dosegli z zasledovanjem posebnih ciljev, kot sta krepitev povezav in partnerskega sodelovanja med razvojnimi deležniki in partnerji v urbanih in podeželskih okoljih, spodbujanjem iniciativ in ustvarjanju pogojev za inovativno podjetništvo na celotnem območju las. Glavni cilj operacije je vzpostaviti kakovostni in visoko konkurenčni produkt osnovan na izobraževanju in prispevati h krepitvi konkurenčnosti gospodarstva na podeželju in v urbanih okoljih na obali ter vzpostavili možnosti za nova delovna mesta ter diverzifikacijo ribištva v povezavi z turizmom. Poudarili bomo vlogo ribištva kot gospodarske dejavnosti in kulturne dediščine ter pomen rib v prehrani kot gastronomski zaklad. Operacija je namenjana ribičem in osebam, ki imajo namen postati ribiči, dijakom srednje šole, smer plovbni tehnik in organizacijam civilne družbe, ki  delajo, imajo koristi in so odvisni od morskega okolja (poklicni delavci iz ribiškega sektorjaladijskega prometa ter širša javnost).

Spletna stran Evropske komisije namenjene ESPR: 
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_sl.htm

Spletna stran ESPR: 
www.ribiski-sklad.si