KULINARIČNA PONUDBA LASTNE RIBE IN EKOLOŠKE HRANE NA KATAMARANU

Namen operacije je diverzifikacija ribiškega poklica dveh ribičev malega priobalnega ribolova, in s tem ohranjanje trajnostnega razvoja ribištva.

Ob tem sledimo cilju povezovanja ribištva in lokalnega ekološkega kmetijstva v edinstveno kulinarično ponudbo -  ribe iz dnevnega ulova ter lokalne ekološke hrane pridelovalcev območja LAS Istre na katamaranu. Osnovno ponudbo bomo obogatili s  prevozi turistov - gostov po morju. VP in P1 bosta prispevala večino lastne ribe, bosta pa povezana tudi  z ostalimi organizacijami za dobavo drugih morskih organizmov, npr. z gojiteljem školjk. S temi deležniki se bo podpisala pogodba o sodelovanju. Kulinarična ponudba se bo vršila na novo nabavljenem katamaranu, ki bo privezan ob ribiškem pomolu v Kopru. V ta namen bosta ribiča ustanovila podjetje, ki bo vodilo celotno poslovanje na katamaranu, ustvarilo novo delovno mesto in pripomoglo k ohranjanju delovnih mest drugih deležnikov. Ribiča bosta tako dodala vrednost svoji ribi, ki bi sicer podcenjena končala na tržaški borzi, in lokalnim izdelkom ribičev malega priobalnega ribolova ter lokalnim ekološkim pridelkom. Ribiča bosta vzpostavila inovativno partnerstvo mladega in starejšega ribiča in tako prisepevala k uresničevanju splošnih in posebnih razvojnih ciljev LAS Istre. Zgornji cilji in namen so usmerjeni k uravnoteženemu razvoju ribištva, v povezavo podeželja ter obalnega območja LAS Istre, spodbujanju gospodarske rasti, ohranjanju in ustvarjanja novih delovnih mest.

Spletna stran Evropske komisije namenjene ESPR: 
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_sl.htm

Spletna stran ESPR: 
www.ribiski-sklad.si

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.