Središče Rotunda sodeluje kot partner Ljudske univerze Koper pri projektu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022.

Gre za nadaljevanje iztekajočega se uspešnega projekta razvoja kompetenc zaposlenih od 2016 do 2019. V tokratnem projektu imamo na voljo preko 114.000 € sredstev, ki bodo namenjena brezplačnemu učenju za osebni in karierni razvoj več kot 300 zaposlenim in brezposelnim iz Obalno-kraške regije.

Pripravili smo zanimive izobraževalne programe, ki prispevajo k vseživljenjskemu učenju odraslih, izboljšanju kompetenc, potrebnih pri delu, osebnemu razvoju in boljši zaposljivosti.

Oglejte si koledar tečajev in se prijavite. Pred prijavo preberite pogoje za vključitev. Seznam razpisanih tečajev bomo sproti dopolnjevali, zato spremljajte našo spletno in FB stran ali se prijavite na e-obvestila.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/

Varstvo podatkov in projektni dokumenti

Projektno delo spremlja veliko dokumentacije. Z njihovo vsebino morate biti seznanjeni pred vključitvijo v brezplačno izobraževanje in svetovanje za karierni razvoj. Prosimo, preberite jih.

 

Pomembno!

To so vzorci. Preglejte jih, vendar jih ne izpolnjujte in jih ne pošiljajte. Projektno dokumentacijo bomo uredili na začetku tečaja.