V okviru projekta Ministrstva za vzgojo in izobraževanje RS »TEMELJNE KOMPETENCE 2023–2029« razpisujemo izobraževalni tečaj družinske pismenosti “Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Beremo in pišemo skupaj (UŽU - BIPS)”. 

 --

Uvodno srečanje: Torek, 27. 2. 2024, ob 16.30, Ukmarček (OŠ Antona Ukmarja, Pot v Gaj 2, 6000 Koper)

Trajanje: 4 mesece, 17 srečanj po najmanj 3 šolske ure

Število udeleženih staršev: 6 - 8 

Izvajalca programa: Nada Đukić in Aleš Ušeničnik

Prijavite se tukaj: https://prijave.snipi.si/PgTRhEp5oKD89 

 

--

Komu je program namenjen?

Program je namenjen staršem otrok v prvem triletju devetletke, ki želijo pomagati svojim otrokom pri izpolnjevanju šolskih obveznosti, pa menijo, da sami nimajo dovolj znanja za to, in se v vlogi staršev počutijo odgovorne za šolanje svojih otrok.

 

Cilji programa

Cilji programa so spodbuditi dejavnosti v družini; razvijati temeljne spretnosti, ki ustrezajo potrebam staršev v vsakdanjem življenju; usposabljati starše za pomoč otrokom v prvem triletju devetletke pri opismenjevanju; razvijati in krepiti spretnosti otrok za ustrezno komuniciranje s starši in njihovimi učitelji v učnem okolju; razvijati spretnosti staršev za podporo in spodbujanje njihovih otrok pri učenju.

Poudarjeno se v programu osredinja na ti dve temeljni zmožnosti: učenje učenja in sporazumevanje v maternem jeziku (jedrna pismenost).

V programu pa se delno razvijajo tudi matematična pismenost, digitalna pismenost in sporazumevanje v tujem jeziku.

 

Področja temeljnih zmožnosti programa

Učenje učenja: 

− priprava na učenje,

− izvajanje učenja,

− spremljanje učenja.

Sporazumevanje v maternem jeziku (jedrna pismenost):

− branje,

− pisanje,

− poslušanje in govorjenje.

Matematična zmožnost:

− števila in računske operacije,

− obdelava podatkov,

− odnosi med količinami,

− geometrija in merjenje.

Digitalna pismenost:

− digitalno okolje,

− informacije in komuniciranje,

− digitalno ustvarjanje,

− varnost,

− umetna inteligenca in robotizacija.

Sporazumevanja v tujih jezikih in jezikovne zmožnosti:

− branje,

− pisno izražanje, 

− govorno razumevanje in izražanje,

− učenje učenja tujega jezika.

 

Obseg ur programa

Program družinske pismenosti obsega 100 ur.

 

Pogoji za vpis

V program se lahko vpišejo starši z otroki, ki obiskujejo razrede prvega triletja devetletke.

 

Dokončanje programa

Pogoja za dokončanje programa sta:

  1. a) aktivno sodelovanje pri načrtovanju in izpeljavi programa,
  2. b) 80-odstotna udeležba pri organiziranem delu.

 

Javna veljavnost znanja

Znanje, ki ga pridobijo udeleženci, je javno veljavno.

 

Vir: Andragoški center Republike Slovenije.