Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v sodelovanju z Inštitutom za ekonomska raziskovanja pripravil predlog modela za merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij in uporabo modelskega orodja. 

Predlog modela je namenjen merjenju družbenih učinkov, ki jih socialna podjetja ustvarijo s svojim delovanjem, hkrati pa omogoča tudi načrtovanje poslovanja socialnih podjetij. Model na koncu omogoča tudi kreiranje poročila o družbenih učinkih.

Predlagani model je podlaga za poročanje o družbenih učinkih, kar predvideva Zakon o socialnem podjetništvu. Ne glede na to, da zakon uporabo omejuje na socialna podjetja, je pripravljen tako, da ga lahko uporabljajo vse pravnoorganizacijske oblike subjektov socialne ekonomije, ki ustvarjajo družbene učinke.

Z objavo predloga modela želi MGRT socialnim podjetjem omogočiti preizkus modela, ki bo skladno z njihovimi povratnimi informacijam vključen v Uredbo o merjenju družbenih učinkov. Ta bo predvidoma objavljena v letu 2023, zato si želijo tudi socialna podjetja predhodno seznaniti s podatki, ki jih model zahteva in jih bodo potrebovali za poročanje, ki bo predvidoma obvezno v letu 2024.

Za lažjo uporabo so uporabnikom na voljo tudi navodila, in sicer na spleti strani MGRT:  https://www.gov.si/novice/2022-10-24-merjenje-druzbenih-ucinkov-socialnih-podjetij/, kjer lahko najdete tudi predlog modela. 

Za vse dodatne informacije vam je na voljo mag. Urška Bitenc, vodja Sektorja za socialno podjetništvo, zadružništvo in ekonomsko demokracijo (Urska.Bitenc@gov.si, 01 400 37 15).