Središče Rotunda, Koper, so.p., vodilni partner LASR Feral, dne 19. 4. 2024 objavlja JAVNI POZIV LASR FERAL v letu 2024 za izbor operacij, sofinanciranih iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA) in uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LASR Feral 2021-2027.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja, ki bo prispevala k trajnostnemu razvoju ribištva za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran 2021-2027 (v nadaljevanju SLR) in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje LASR je dodelilo MKGP v okviru Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (v nadaljevanju: ESPRA).

Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje operacij iz sklada ESPRA, iz tega javnega poziva, znaša 1.400.000,00 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinanciranje iz ESPRA znaša med 50 % in 100 % skupnih upravičenih stroškov.

Javni poziv je objavljen 19. 4. 2024.

Vlogo na javni poziv, vključno s prilogami, se pošlje priporočeno po pošti na naslov vodilnega partnerja LASR Feral Središče Rotunda, Koper, so.p., Destradijev trg 11, 6000 Koper.

Rok za oddajo vlog je do 19. 6. 2024 do polnoči. Vloge oddane po tem datumu/uri ne bodo obravnavane. Upošteva se datum, ki ga Pošta Slovenije z nalepko označi na ovojnici. 

Javni poziv najdete TUKAJ.

Informacije o javnem pozivu lahko prejmete:

- Po elektronski pošti: info@sredisce-rotunda.si

- Po telefonu ob delavnikih od 9:00 do 14:00 ure: 05 90 47 121 ali 051 458 410.

- Osebno po predhodnem dogovoru, na sedežu LASR Feral, Destradijev trg 11, Koper.