Organiziramo številna izobraževanja na različnih področjih, kjer lahko vsak najde svoje mesto. Skozi izobraževanja lahko poslušalci izpopolnjujejo svoja znanja, napredujejo v svojih veščinah, zvišajo raven kompetenc in spoznajo skrite talente. Na tak način skupaj z nami rastejo, gradijo odnos do dela in s tem dopolnjujejo svoj osebnostni mozaik. Izvajamo tečaj šivanja in krojenja, eko vrt, ustvarjalne delavnice, tečaj fotografije in še veliko drugih.